نمایشگاه صنایع دارویی ابوظبی (CPhI Middle East & Africa)

نمایشگاه صنایع دارویی ابوظبی (CPhI Middle East & Africa) از ۰۴ الی ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد.

https://ilikevents.com/fa/event