نمایشگاه فناوری دارویی دبی

نمایشگاه فناوری دارویی دبی از تاریخ 1399/12/19 تا تاریخ 1399/12/21 دسته بندی : پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

https://www.tournamayeshgah.com/exhibitions/uae/dubai