نمایشگاه و کنفرانس داروسازی و سلامت

نمایشگاه و کنفرانس داروسازی و سلامت پاکستان از ۲۰ الی ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ در شهر لاهور کشور پاکستان برگزار می گردد.

https://ilikevents.com/fa/event/12236