نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی

نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی، ادوات باغبانی و ماهی های زینتی و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات همدان 99 آسیا، خاورمیانه، ایران، استان همدان، همدان، نمایشگاه بین المللی همدان.

http://www.darkoob.ir/events/36033